GRAND PIANO YAMAHA G3

125,000,000 118,000,000

Grand piano YAMHA 

MODEL :  G3-E

Số Serial : 1959027

Năm sản xuất : 1975

Màu sắc : ĐEN BÓNG  

Kích thước : DÀI 148 RỘNG 183 CAO 101