SAMICK SC-213TD

24,500,000 19,000,000

SAMICK 

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

NĂM: 2001

SERI: KJKC00565

MÀU : NÂU