YOUNG CHANG U121

24,000,000 18,900,000

YOUNG CHANG U-121

XUẤT XỨ : HÀN QUỐC 

SERI: 1557026

NĂM : 1991

MẦU : NÂU MỜ VÂN GỖ